MILORD - System fences

Disclaimer

Serwis niniejszy został przygotowany przez Milord Artur Miller z siedzibą w Milanówku przy ul. Królewskiej 74, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Milord Artur Miller. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

Milord Artur Miller nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem działań hakerskich. Milord Artur Miller informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania mogą znajdować się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Milord Artur Miller i firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

See our realizations

We carry out projects for our clients comprehensively. The effects of our work includes both private properties, industrial facilities, logistics centers and housing estates. We encourage you to see our realizations. read more